En genomtänkt webbsajt skall vara självklar och enkel att använda (self-evident). Besökaren skall inte behöva fundera över hur saker och ting fungerar, eller hur nästa steg skall tas. Självklart skall den fungera lika bra på datorn som på en smartphone eller läsplatta.

Millerspath har jobbat med digital strategi och affärsutveckling i 15 år. Under åren har vi hjälpt banker, researrangörer, e-handlare, mäklare, elbolag bilföretag och vitvaruhandlare att förbättra sina affärer över nätet. Vår arbetsmetodik bygger på erfarenheter från produktioner av över 400 olika webbsajter och delas upp i fyra huvudsakliga produktionsmoment:
Förarbeten - förstudie, offert o tidsplan, informationsarkitektur och teknisk kravspec.
Produktion - designarbete/formgivning, teknisk produktion, integrationsarbeten, anpassning till smartphones och läsplattor.
Innehåll - texter, bildmanér, koppling till databaser
Tester och lansering - testkörning funktioner, olika plattformar, justering och installation

Millerspath är ingen webbyrå. Vårt arbete är att ta övergripande produktionsansvar för de sajter som skall utvecklas. Vi lägger sedan ut produktionen på vår samarbetspartner. På så sätt har vi total kontroll på kundens budget och kan styra produktionsresurser på ett mycket effektivt sätt.
Vår tekniska partner är:
The Generation Stockholm/Åre
 

Millerspath långa erfarenhet inom webbproduktion har varit till stor hjälp för lansering av vår första e-handel.
— Eva Forsmark, Ur&Penn