Digital affärsutveckling innebär att se vilka möjligheter ni har till spara pengar, tjäna pengar eller kommunicera bättre via digitala kanaler. Krångligare än så är de inte...

De flesta företag och organisationer har tydliga rutiner för att driva sin dagliga verksamhet. Trots detta bör ju all sund affärsverksamhet ständigt anpassas, utvecklas och förbättras då vår omvärld har en tendens att hela tiden förändras. Några typiska signaler som du kanske känner igen:

  • ni har svårt att utveckla era befintliga kunder
  • en ny konkurrent dyker upp med en bättre produkt
  • konkurrenterna finner nya och bättre distributionskanaler
  • era marginaler sjunker på grund av sämre avkastning på era reklaminvesteringar
  • er befintliga marknad minskar och ni måste hitta nya kunder någonstans

Millerspath kan hjälp er med digital affärsutveckling - låt visa hur

Millerspath har hjälpt oss utveckla marknadens bästa mäklartjänst för prisvärda elavtal åt svenska folket.
— Håkan Svanberg, Kontosmart Sweden